ENERGIÅTERVINNING

Energiåtervinning

För både din fastighet och de som bor där är det viktigt med en väl fungerande ventilation. Tag kontakt med oss för att genomföra en kontroll av din ventilation. Vi utför OVK-kontroller på både flerbostadshus och kommersiella fastigheter. OVK – kontroller görs var 6 år för system med självdrag och mekanisk frånluft. När det gäller FTX / FT är intervallen 3 år. Vi utför service och nyinstallationer på ventilationssystem med värmeåtervinning.

Välkommen att kontakta oss för mer information.