OVK Besiktning

OVK Besiktning

Vi utför mätningar för att kontrollera strålning i väggar samt bottenplatta för markradonsundersökning. Vi utför både besiktning och konkreta åtgärder. Endagsmätningar, – Korttidsmätning talar om vart det finns radon vilket gör det tydligt vart man ska gå vidare med längre mätning och konkreta åtgärder. En korttidsmätning ger information varje timma vilket kan ge värdefull information om yttre påverkan.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll görs för att säkerställa rätt fungerande ventilation samt att inomhusklimatet är bra. Kontakta oss så hjälper vi dig med din fastighet.

Mer info om OVK på Boverket.se