RADON

Radonbesiktning

Vi utför mätningar för att kontrollera strålning i väggar samt bottenplatta för markradonsundersökning. Vi utför både besiktning och konkreta åtgärder. Endagsmätningar – korttidsmätning, talar om vart det finns radon vilket gör det tydligt vart man ska gå vidare med längre mätning och konkreta åtgärder.

En korttidsmätning ger information varje timma vilket kan ge värdefull information om yttre påverkan.

Radonbidraget upphörde vid årsskiftet 2014/2015, men ingår idag i rot-avdraget.

Mer om vad radon är på Wikipedia